Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje

V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Členské schôdze
Uverejnené streda, 05. február 2014, 20:21
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 2246x

Výročná členská schôdza 2014

Alt

 

V

ÝSLEDKY volieb na výročnej členskej schôdzi MOSRZ Čadca 2014
a výsledky volieb funkcionárov vo výbore MO
.

Výročná členská schôdza MOSRZ Čadca - 2014

D

ňa 16.marca 2014 o 8.00 hodine sa konala v Dome kultúry Čadca výročná členská schôdza.

Zúčastnilo sa 164 členov MO SRZ Čadca s právom voliť a hostia.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Plánovaný PROGRAM schôdze.
 • Otvorenie
 • Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová návrhová a volebná komisia)
 • Správa o činnosti výboru za rok 2013
 • Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2013
 • Správa hlavného hospodára - plnenie Plánu zarybňovania za rok 2013
 • Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2013
 • Správa kontrolnej a revíznej komisie
 • Rozpočet MO SRZ na rok 2014
 • Plán hlavných úloh na rok 2014
 • Plán práce výboru MO SRZ na rok 2014
 • Plán zarybňovania na rok 2014
 • Voľby výboru MO na volebné obdobie 2014-2017
 • Voľby členov revíznej a kontrólnej komisie na volebné obdobie 2014-2017
 • Voľby kandidátov na Snem SRZ 2014
 • Diskusia
 • Návrh uznesení
 • Ukončenie

Podľa STANOV SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU, (paragraf 6, bod 2, písmeno b) je povinnosťou člena zväzu zúčastňovať sa na členských schôdzach....organizovaných základnou organizáciou.

.

 

 

Zoznam zvolených členov
do orgánov MO SRZ Čadca na volebné obdobie 2014-17

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Výsledky volieb

 

Zvolený výbor MO SRZ Čadca na volebné obdobie 2014-2017 (zoradené podľa počtu získaných hlasov):

  • KRKOŠKA Milan st.
  • ŠVANCÁR František
  • KRASŇAN František
  • HANULIAK Stanislav
  • SIHELNÍK Marián
  • NIESLANÍK Roman
  • FIALA Jiří
  • ADAMÍK Petr
  • HAUSMAN Karol
  • KRKOŠKA Milan ml.
  • MITKA Ján

 

Zvolená revízna komisia MO SRZ Čadca na volebné obdobie 2014-2017 (zoradené podľa počtu získaných hlasov):

   • ROŠTÁR Juraj
   • STRÁŇAVSKÝ Igor
   • GAMROT Zdislav
   • POHANČENÍK Ján

 

Zvolení delegáti na Snem SRZ 2014 za MO SRZ Čadca (zoradené podľa počtu získaných hlasov):

    • BELEŠ Peter
    • KRASŇAN František
    • MACKO Milan - náhradník
    • NIESLANÍK Roman - náhradník
.

Voľby funkcionárov vo výbore MO SRZ Čadca
na volebné obdobie 2014-17.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
P

odľa STANOV SRZ (§15, bod2) a platného volebného poriadku SRZ (hlava I. bod 17) voľbu štatutárov a funkcionárov vo vnútri výboru zabezpečuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie. Základné funkcie, do ktorých boli volení členovia výboru sú definované v Organizačnom poriadku SRZ (§17).  Voľba funkcionárov prebehla dňa 25.3.2014 na ustanovujúcej schodzi výboru MO Čadca. Zúčastnili sa všetci členovia nového výboru (11).

 

Voĺba prebehla formou tajného hlasovania - vyplnením hlasovacieho lístka. Každý volič (člen výboru) označil na hlasovacom lístku pri jednotivých funkciách len jedného kandidáta (takže jeden člen výboru mohol pri jednej funkcii získať maximálne 11 hlasov). Po sčítaní hlasov boli oslovení členovia výboru s najvyšším počtom hlasov s otázkou, či súhlasia s ich zvolením do funkcie (pre každú funkciu osobitne). Až po vyjadrení súhlasu bol zvolený člen výboru menovaný do funkcie. Predpokladá sa vyšší rozsah práce pre štatutárov MO (štatutármi MO sú určení členovia výboru a to predseda, podpredseda a tajomník). Preto na návrh už zvoleného predsedu výboru boli do funkcie podpredsedu zvolený až dvaja členovia výboru.  

 

 Výsledky volieb funkcionárov.
    • Predseda: MUDr. KRASŇAN František - (10 hlasov)
    • Podpredseda: ing. SIHELNÍK Marián - (5 hlasov)
    • Podpredseda: ing. NIESLANÍK Roman - (3 hlasy)
    • Tajomník: Bc. ŠVANCÁR František - (8 hlasov)
    • Rybársky hospodár: ing. HAUSMAN Karol - (11 hlasov)
    • Zástupca rybárskeho hospodára: KRKOŠKA Milan st. -(3 hlasy)
    • Pokladník: RNDr. FIALA Jiří - (10 hlasov)
.
Copyright © 2019 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor