Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 7
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Povolenie na rybolov
Uverejnené streda, 28. december 2011, 18:21
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 7749x

Predaj povolení na rybolov 2012

Alt
P
redaj a prehľad cien povolení na rybolov a členských odvodov pre rok 2012.

Dňa 28.12.2011 oznámil výbor MO SRZ oficiálny cenník povolení na rybolov na rok 2011.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Milan Krkoška
Predaj povolení na rybolov - rok 2012
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Predaj povolení na rybolov začal najskôr individuálnym predajom. Do 15. januára 2012 ste si mali možnosť zakúpiť povolenie priamo u pána Milana Krkošku (0904342155).

 

Od 9.2.2012 sa predaj povolení bude prevádzať v reštaurácii J-K Club v nasledujúcich termínoch:

 

DátumDeňHodina
9.2.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
23.2.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
8.3.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
22.3.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
5.4.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
12.4.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
19.4.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
26.4.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
26.4.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
3.5.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
10.5.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
17.5.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny
24.5.2012 štvrtok od 15.00 do 16:45 hodiny

Ceny členských odvodov a povolení na rybolov - rok 2012

.
.
.
.
.
.
.
.
.
MIESTNE POVOLENIA
- sezónne - na revíry MOSRZ Čadca - pre členov MOSRZ Čadca
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 43
so zľavou 27
detské povolenie (6-15 rokov) 14
pstruhové /P/ dospelí 23
detské povolenie (6-15 rokov) 15
lipňové /L/ dospelí 30
so zľavou 17
detské povolenie (6-15 rokov) 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ZVÄZOVÉ POVOLENIA
- sezónne -
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 73
detské povolenie (6-15 rokov) 20
sezónne na 1 revír Rady 40
lipňové /L/ dospelí 73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HOSŤOVACIE POVOLENIA
- na revíry MO SRZ Čadca -
Cena povolenia (€)
kaprové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné 30
denné detské povolenie (6-15 rokov) 2
týždenné detské povolenie (6-15 rokov) 5
kaprové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné 70
pstruhové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné -3 dni lovu 18
pstruhové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné -3 dni lovu 40
lipňové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné -5 dní lovu 30
lipňové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné -5 dní lovu 67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ČLENSKÉ ZNÁMKY - MO SRZ ČadcaCena (€)
Členská známka dospelí 20
Členská známka mládež a študenti (do 25 rokov) 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Neodpracovaná povinná brigáda.

Ak člen MOSRZ Čadca neodpracoval povinný počet brigádnických hodín, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 30€ (za 8 beodpracovaných hodín).

Túto pokutu člen zaplatí pri zakúpení členskej známky pre aktuálny rybársky rok.

 

Predávajúci (povoleniek a členských známok) nebude požadovať zaplatenie pokuty za neodpracovanú brigádu len od tých členov MO, ktorí sú uvedený v zoznamoch brigádnikov - dodaných jednotlivými hospodármi MO.

Tieto zoznamy sú dostupné aj na našom webe - pozrite karegóriu "BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ" (v ľavom menu) a v nej podkategóriu "Zoznamy brigádnikov"

.
.

Ak ste odpracovali povinnú brigádu a nie ste uvedený v týchto zoznamoch, kontaktujte príslušného hospodára (ktorí organizoval brigádu) a žiadajte zverejnenie v jeho zozname brigádnikov.

Nepožadujte od predávajúceho ( povoleniek a členských známok) o uznanie odpracovanej brigády a odpustenie pokuty.

Pokutu zaplaťte a peniaze žiadajte od hospodára, ktorý vám brigádu nezapísal.

.
Štátny rybársky lístok
  • Podľa §10 Zák.č. 139/02 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby , ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
  • Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.
  • Cena štátneho rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/03 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NEZABUDNITE !!

Podmienkou pre vydanie povolenia na rybolov je predloženie týchto náležitosti:

  • členský preukaz
  • brigádnický preukaz
  • platný šťátny rybársky lístok
  • povolenie na rybolov za predošlý rok(ak kupujete povolenku pred 15. januárom)

 

Držiteľ povolenia odovzdáva záznam o svojich úlovkoch vždy do 15.januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Členské príspevky podľa stanov SRZ, je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca bežného roka.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, je považované za zánik členstva v MO SRZ.

Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Igor Stráňavský

- člen MOSRZ Čadca (od roku 1998)

- admin webu www.rybar.cadcan.sk (od roku 2006)

- obľúbený spôsob lovu: : plaváčik na stojatej vode

 

Igor Stráňavský
.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 54 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor Akrylátové vane