Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Povolenie na rybolov
Uverejnené streda, 20. december 2017, 14:38
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 793x

Predaj povolení na rok 2018

Alt
P

redaj povolení na rybolov na rybársku sezónu rok 2018
Termíny.. miesto predaja...

              POVOLENIA NA RYBOLOV JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ OD 28.12.2016

 

.
.
.
.
.
.

 |-  -| 

 

Predaj povolení na rybolov - rok 2018
....
.
.
.
 


     
Predaj povolení na rybolov bude každý UTOROK od 14:00 - 16:00

Okrem 1.5. a 8.5. 2018, predaj bude presunutý na 3.5. a 10.5.2018 ( UKONČENIE PREDAJA)

.

 |-  -|


Pri kúpe povolenia je potrebné mať nachystanú presnú sumu povolenia ( napr. Z.K. 98€)
(Predajca nie je povinný vydať výdavok, pokiaľ nebude disponovať sumou potrebnou na vydanie)


Povolenie bude vydané až po podpísaní potvrdenia o prevzatí osobou, ktorá je uvedená v členskej legitimácii.

Predaj povolení v tieto termíny podmienený odovzdaním riadne vypísaného povolenia na rybolov za
rok 2017 (povolenia je člen povinný odovzdať do 15. januára)

Povolenia za rok 2017 je možné odovzdať  do poštovej schránky v Rybárskom dome na Hornej ulici


Zakúpenie zväzových povolení akéhokoľvek druhu je podmienené zakúpením miestneho kaprového povolenia.

Každý člen MO SRZ je povinný do 31.3.2018 zaplatiť členský príspevok


 

.

Ceny členských odvodov a povolení na rybolov - rok 2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
MIESTNE POVOLENIA
- sezónne - na revíry MOSRZ Čadca - pre členov MOSRZ Čadca
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 43 €
detské povolenie (6-15 rokov) 14 €
   
pstruhové /P/ dospelí  23 €
detské povolenie (6-15 rokov)  15€
lipňové /L/ dospelí  30 €
detské povolenie (6-15 rokov)  17 €
   
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ZVÄZOVÉ POVOLENIA
- sezónne -
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 35 €
detské povolenie (6-15 rokov)  10 €
detské od 3 do 6 rokov na bič 0 €
lipňové /L/ dospelí  35 €
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HOSŤOVACIE POVOLENIA
- na revíry MO SRZ Čadca -
Cena povolenia (€)
kaprové
pre člena SRZ
denné  
týždenné  
denné detské povolenie (6-15 rokov)  
týždenné detské povolenie (6-15 rokov)  
kaprové
pre NEčlena SRZ
denné  
týždenné  
pstruhové
pre člena SRZ
denné  
týždenné -3 dni lovu  
pstruhové
pre NEčlena SRZ
denné  
týždenné -3 dni lovu  
lipňové
pre člena SRZ
denné  
týždenné -5 dní lovu  
lipňové
pre NEčlena SRZ
denné  
týždenné -5 dní lovu  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ČLENSKÉ ZNÁMKY - MO SRZ ČadcaCena (€)
Členská známka dospelí 20 €
Členská známka mládež a študenti (do 25 rokov) 14 €
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Poplatok .
Štátny rybársky lístok

Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch !!!

  • Podľa §10 Zák.č. 139/02 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby , ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
  • Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.
  • Cena štátneho rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/03 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38.

S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch nasledovne:

Položka 38

Vydanie štátneho rybárskeho lístkaCena (€)
týždenný 1,5
mesačný 3
ročný 7
trojročný 17
.

Oslobodenie:

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NEZABUDNITE !!

Podmienkou pre vydanie povolenia na rybolov je predloženie týchto náležitosti:

  • členský preukaz
  • brigádnický preukaz
  • platný šťátny rybársky lístok
  • povolenie na rybolov za predošlý rok(ak kupujete povolenku pred 15. januárom)

 

Držiteľ povolenia odovzdáva záznam o svojich úlovkoch vždy do 15.januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Členské príspevky podľa stanov SRZ, je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca bežného roka.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, je považované za zánik členstva v MO SRZ.

Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Krkoška Milan

- člen výboru MOSRZ Čadca

- predseda rybárskej stráže MOSRZ Čadca

 

 

Krkoška Milan
.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 58 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor Akrylátové vane