Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Povolenie na rybolov
Uverejnené sobota, 22. december 2012, 17:15
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 6133x

Predaj povolení na rybolov 2013

Alt
P
redaj a prehľad cien povolení na rybolov a členských odvodov pre rok 2013.

Dňa 22.12.2012 oznámil výbor MO SRZ oficiálny cenník povolení na rybolov na rok 2013.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Milan Krkoška
Predaj povolení na rybolov - rok 2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Predaj povolení na rybolov začne individuálnym predajom. Od 2. do 15. januára 2013 budete možnosť zakúpiť povolenie priamo u pána Milana Krkošku (0904342155).

 

Od 16.1.2013 sa predaj povolení bude prevádzať v reštaurácii J-K Club v nasledujúcich termínoch:

 

DátumDeňHodina
16.1.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
23.1.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
30.1.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
6.2.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
13.2.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
20.2.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
27.2.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
6.3.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
13.3.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
20.3.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny
27.3.2013 streda od 15.00 do 16:00 hodiny

 

Keďže do 31.3.2013 je každý člen SRZ povinný zaplatiť členský príspevok (v opačnom prípade mu zaniká členstvo v SRZ), dá sa predpokladať, že väčšina rybárov spojí platenie členského s nákupom povolenia na rybolov.

Preto po dátume 31.3.2013 bude pravidelný predaj prebiehať už len v dvojtýždňovom intervale.

 

Ceny členských odvodov a povolení na rybolov - rok 2013

.
.
.
.
.
.
.
.
.
MIESTNE POVOLENIA
- sezónne - na revíry MOSRZ Čadca - pre členov MOSRZ Čadca
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 43
so zľavou 27
detské povolenie (6-15 rokov) 14
pstruhové /P/ dospelí 23
detské povolenie (6-15 rokov) 15
lipňové /L/ dospelí 30
so zľavou 17
detské povolenie (6-15 rokov) 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ZVÄZOVÉ POVOLENIA
- sezónne -
Cena povolenia (€)
kaprové /K/ dospelí 73
detské povolenie (6-15 rokov) 20
sezónne na 1 revír Rady 40
lipňové /L/ dospelí 73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HOSŤOVACIE POVOLENIA
- na revíry MO SRZ Čadca -
Cena povolenia (€)
kaprové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné 30
denné detské povolenie (6-15 rokov) 2
týždenné detské povolenie (6-15 rokov) 5
kaprové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné 70
pstruhové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné -3 dni lovu 18
pstruhové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné -3 dni lovu 40
lipňové
pre člena SRZ
denné 10
týždenné -5 dní lovu 30
lipňové
pre NEčlena SRZ
denné 17
týždenné -5 dní lovu 67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ČLENSKÉ ZNÁMKY - MO SRZ ČadcaCena (€)
Členská známka dospelí 20
Členská známka mládež a študenti (do 25 rokov) 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MIMORIADNA ZNÁMKA.

Hlavné zhromaždenie F.I.P.S. mouche poverilo Slovenský rybársky zväz zorganizovať 19. Majstrovstvá Európy v LRU – mucha, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15-22.9.2013 na pretekárskych tratiach v lokalitách: Liptovský Hrádok – Belá, Liptovský Mikuláš – Váh, Ružomberok – Váh, Kežmarok – Poprad a Spišská Nová Ves – Hornád alebo L. Hrádok – Váh.

Ústredná organizačná komisia týchto majstrovstiev požiadala Radu o schválenie vydania mimoriadnej známky v hodnote 0,50 €, ktorá by významne pomohla k dôstojnému usporiadaniu tohto podujatia, ktoré odbor športovej činnosti zo svojho rozpočtu nemôže pokryť.

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2012 túto požiadavku schválila s tým, že známka je záväzná pre všetkých riadnych členov SRZ nad 18 rokov.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Neodpracovaná povinná brigáda.

Ak člen MOSRZ Čadca neodpracoval povinný počet brigádnických hodín, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 30€ (za 8 beodpracovaných hodín).

Túto pokutu člen zaplatí pri zakúpení členskej známky pre aktuálny rybársky rok.

 

Predávajúci (povoleniek a členských známok) nebude požadovať zaplatenie pokuty za neodpracovanú brigádu len od tých členov MO, ktorí sú uvedený v zoznamoch brigádnikov - dodaných jednotlivými hospodármi MO.

Tieto zoznamy sú dostupné aj na našom webe - pozrite karegóriu "BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ" (v ľavom menu) a v nej podkategóriu "Zoznamy brigádnikov"

.
.

Ak ste odpracovali povinnú brigádu a nie ste uvedený v týchto zoznamoch, kontaktujte príslušného hospodára (ktorí organizoval brigádu) a žiadajte zverejnenie v jeho zozname brigádnikov.

Nepožadujte od predávajúceho ( povoleniek a členských známok) o uznanie odpracovanej brigády a odpustenie pokuty.

Pokutu zaplaťte a peniaze žiadajte od hospodára, ktorý vám brigádu nezapísal.

.
Štátny rybársky lístok

Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch !!!

  • Podľa §10 Zák.č. 139/02 Z.z. loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby , ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
  • Rybárske lístky vydáva príslušný obecný úrad v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. V prípade cudzinca vydáva rybársky lístok obecný úrad v obvode ktorého sa cudzinec zdržuje.
  • Cena štátneho rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/03 Z.z., prílohy - Sadzobník správnych poplatkov, položky 38.

S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch nasledovne:

Položka 38

Vydanie štátneho rybárskeho lístkaCena (€)
týždenný 1,5
mesačný 3
ročný 7
trojročný 17
.

Oslobodenie:

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NEZABUDNITE !!

Podmienkou pre vydanie povolenia na rybolov je predloženie týchto náležitosti:

  • členský preukaz
  • brigádnický preukaz
  • platný šťátny rybársky lístok
  • povolenie na rybolov za predošlý rok(ak kupujete povolenku pred 15. januárom)

 

Držiteľ povolenia odovzdáva záznam o svojich úlovkoch vždy do 15.januára nasledujúceho roku po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Členské príspevky podľa stanov SRZ, je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca bežného roka.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, je považované za zánik členstva v MO SRZ.

Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Krkoška Milan

- člen výboru MOSRZ Čadca

- predseda rybárskej stráže MOSRZ Čadca

 

 

Krkoška Milan
.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 18 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor Akrylátové vane