.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené pondelok, 10. december 2018, 17:02
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 431x

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

View Comments
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
Oznámenie o sparcovaní osobných údajov
.
 |-  -| 
Podnadpis...H5
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa týka len nových členov SRZ, resp. osôb, ktoré si podajú prihlášku za člena SRZ. Predmetné tlačivo „prihlášku + súhlas“ nájdete nižšie
.
 |-  -|

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝHC ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:
Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení
s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990

Dotknutá osoba:
Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu

Účel spracúvania osobných údajov:
- vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní   voči členom Slovenského rybárskeho zväzu
- poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva
- používanie na elektronickú komunikáciu
- rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov
- zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
- titul, meno, priezvisko
- dátum narodenia
- trvalý pobyt
- fotografia
- e-mailová adresa
- iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

Práva dotknutej osoby:
- vziať súhlas kedykoľvek späť
- požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
- požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
- vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
- požadovať výmaz osobných údajov
- v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 -| 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

      Súbor v PDF

.
 |

 -| 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

      Súbor PDF

.
 |

 -| 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Milan Krkoška ml.
.