Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené utorok, 02. október 2012, 22:24
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 3131x

Rybárska stráž informuje...

Alt
I

NFORMÁCIA o zmenách pri posudzovaní porušovania prečinov a priestupkov pri výkone rybárskeho práva.
!!! Trestný čin pytliactva !!!
.

TRESTNÝ ČIN - PYTLIACTVO

Dňa 1.8.2012 nadobudla svoju účinnosť nová smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.

Do smernice sú zahrnuté popisy prečinov a priestupkov pri výkone rybárskeho práva, ktoré spadajú do kategórie TRESTNÝ ČIN.

Keďže pri spáchaní trestného činu neospravedlňuje občana jeho neznalosť zákona, odporúčame rybárom dôkladne sa oboznámiť z nižšie uvedeným výňatkom zo smernice.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

S M E R N I C A
pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.

Článok VIII. - Trestný čin

1. Trestného činu pytliactva sa dopustí:
 • a. osoba, ktorá sa pri love rýb nepreukáže platným rybárskym lístkom a povolením na lov rýb súčasne,
 • b. osoba, ktorá loví ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom,
 • c. osoba ktorá ukryje, prechováva alebo na seba alebo iného prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.
2. Za lov zakázaným spôsobom sa považuje najmä:
 • a. lov výbušnými, otravnými a omamnými látkami,
 • b. lov harpúnami, bodcami,
 • c. lov udicami bez prútov,
 • d. lov strelnými zbraňami,
 • e. lov pod ľadom,
 • f. lov na šnúry,
 • g. lov podsekávaním a lov do rúk a ôk,
 • h. zber akýchkoľvek ikier,
 • i. lov elektrickým prúdom,
 • j. nočný lov za pomoci na lov určeného svetelného zdroja,
 • k. lov lapadlami, košmi, vršami a podobnými zariadeniami,
 • l. lov čereňmi s väčšou plochou než 1 m2,
 • m. lov v rybovode a vyznačenom úseku nad a pod ním,
 • n. lov do stálych zariadení na lov rýb,
 • o. lov do sietí všetkého druhu,
 • p. zabraňovanie ťahu rýb proti vode,
 • q. lov na miestach nahromadenia rýb pri mimoriadnych situáciách, nerese ana zimoviskách,
 • r. vypustenie, odrazenie alebo odčerpanie vody,
 • s. lov pri vodohospodárskych stavbách vo vzdialenosti bližšej od telesa hrádze alebo hate ako je vyznačená na tabuli (to sa týka aj objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, technických zariadení, plavebných, závlahových a odvodňovacích kanálov), lovu z plavidiel a plávajúcich technických zariadení na uvedených miestach a to i počas ich výstavby
 • t. lov v plavebných komorách,
 • u. lov z cestných a železničných mostov a lávok pre peších,
 • v. lov na zaplavených pozemkoch pri povodni a bránenie návratu rýb do rybárskeho revíru
 • w. lov v chránených rybárskych oblastiach.
 • x. lov v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb,
 • y. lov mimo ustanoveného denného času lovu rýb,
 • z. privlastňovanie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,
 • aa. začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu,
 • bb. lov v čase ochrany rýb na pstruhových, lipňových a kaprových vodách.
 • cc. lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany,
 • dd. V pstruhových vodách :
  • - lov na viac ako jednu udicu,
  • - použitie ako nástrahu živú rybku,
  • - použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
  • - pri love prívlačou na mŕtvu rybku použitie viac ako jedného háčika,
  • - lov na plávanú a položenú,
  • - použitie pri love viac ako jednej nástrahy, s výnimkou lovu na umelé mušky,
  • - použitie ako nástrahy červov a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
  • - lov viac ako tri dni v týždni.
 • ee. V lipňových vodách :
  • - lov na viac ako jednu udicu,
  • - použitie ako nástrahy živú rybku,
  • - použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako muškárske náradie,
  • - lov na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1. júna do 31. októbra,
  • - použitie pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
  • - lov rýb na položenú,
  • - použitie ako nástrahy hmyz vo všetkých vývojových štádiách, červy všetkých druhov, ryžu, tarhoňu, krúpy a všetky napodobeniny ikier,
  • - loví viac ako päť dní v týždni,
 • ff. V kaprových vodách:
  • - lov na viac ako dve udice,
  • - lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici, opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec, opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,
  • - lov na rybku prinesenú z iného revíru,
  • - lov na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,
  • - lov na prívlač na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
  • - lov v čase od 22.00 do 04.00 hod. bez osvetlenia miesta lovu.
 • gg. Pri love hlavátky:
  • - použitie ako nástrahy živú rybku,
  • - lov hlavátky inak ako prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením,
  • - ponechanie si v kalendárnom roku viac ako jednej hlavátky, aj keď sa lov uskutočňuje - vo viacerých revíroch.
.

 

Tlač dokumentu.

 

Originál celého znenia smernice je publikovaný na stránke Rady SRZ.

Kliknite myškou na ikonu vľavo....

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Krkoška Milan

- člen výboru MOSRZ Čadca

- predseda rybárskej stráže MOSRZ Čadca

 

 

Krkoška Milan
.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 23 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Copyright © 2020 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor