Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 4
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Kontrolná komisia informuje
Uverejnené utorok, 08. apríl 2014, 20:41
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 1679x

Kontrolná komisia - 1. schôdza

Alt
P

rvá chôdza kontrolnej a revíznej komisie sa uskutočnila 7.4.2014.
 Členovia komisie si zvolili predsedu a určili základné ciele pre obdobie dvoch rokov.
.

Schôdza kontrolnej a revíznej komisie - 7.4.2014

Revízna komisia sa dňa 7.4.2014 stretla na prvom tohtoročnom stretnutí. Podľa pravidiel platného volebného poriadku bol zvolený predseda revíznej komisie MO Čadca. Jednohlasne sa ním stal:

Zdislav Gamrot.

Obsahom stretnutia bolo vytýčenie krátkodobých ale aj dlhodobých cieľov, ktoré bude komisia presadzovať a kontrolovať ich realizáciu.

 

Tento rok bude kontrola zameraná na cestovné príkazy - ich formálnu časť - podľa platnej legislatívy, ale aj relevantnosť cestovných príkazov.

 

Kontrola zarybňovania
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Veľmi dôležitou oblasťou je zabezpečenie transparentného zarybňovania a to nie len naších rybníkov. Komisia už má nástroje a možnosti na riadny dohľad pri zarybňovaní. Základné podmienky pre dohľad boli odsúhlasené na členských schôdzach:

 • 1. - povinnosť výboru MO je prizvať člena revíznej komisie na preberenie násady (pri vážení) a na vysádzanie ryby do našich revírov,
 • 2. - povinnosť výboru MO je v dostatočnom predstihu informovať členskú základňu o termíne pripravovaného zarybnenia.

 

Potvrdenie o zaplatení.

Ďalšou podstanou oblasťou je vykazovanie prijatých štandardných platieb od členov MO so zameraním na prehľadnosť a tým na možnosť jednoznačnej kontroly:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
 • - vykazovanie neodpracovaných brigád, ich evidenciu a relevantnosť odpustenia pokuty za neodpracovanú brigádu,
 • - presná, každorožne aktualizovaná evidencia členskej základne MO Čadca,  s detailným členením na mládež, ženy, dospelých, dôchodcov, ZŤP a s tým súvisiacimi úľavami pri brigádnickej činnosti,
 • - presná evidencia členských príspevkov, štandardného ročného členského príspevku a zápisného (u nového člena),
 • - obnovenie súhlasu všetkých členov MO so spracovaním osobných údajov - a hlavne ich každoročná 100% aktualizácia,
 • - platby za členské príspevky, zápisné, povolenia na rybolov, pokuty za neodpracovanú brigádu, štartovné na pretekoch - formou papierového potvrdenia o prijatí platby.
.
Návrh pravidiel.

Revízna komisia analyzovala terajšie postupy a pripravila návrh pravidiel na nové riešenia vyššie uvedených bodov. Tento návrh komisia predloží výboru  na jeho najbližšej schôdzi na dopracovanie a schválenie, nakoľko je uvedená agenda v právomoci a zároveň povinnostiach výboru. Schválené formuláre aj s komentárom budú zverejnené aj tu na oficiálnej internetovej stránke.

 

Navrhované postupy (viď body v časti "Potvrdenie o zaplatení") bude možné začať využívať až od budúcej sezóny (2015), nakoľko úzko súvisia s konkrétnou činnosťou - predajom povolení na rybolov. Predaj povolení na rok 2014 je už v tak pokročilom štádiu, že nemá praktický zmysel uplatňovať ešte nedopracované a neschválené formuláre.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kontrolná a revízna komisia MO Čadca MO Čadca
Revízna komisia MO Čadca.
  • GAMROT Zdislav - predseda
  • ing. ROŠTÁR Juraj
  • POHANČENÍK Ján 
  • STRÁŇAVSKÝ Igor
.
.
Copyright © 2019 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor